Hyvä hallintotapa -suositus taloyhtiöissä

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry, Isännöintiliitto ry ja Kiinteistöliitto ry ovat yhdessä oikeusministeriön kanssa valmistelleet taloyhtiöille Hyvän hallintotapasuosituksen. Taloyhtiön hyvä hallintotapasuositus täydentää lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja, selkiyttää toimijoiden rooleja sekä lisää taloyhtiön hallinnon ennakoitavuutta ja avoimuutta.

Verkkoversion linkki on https://view.taiqa.com/kiinteistolehti/taloyhtion-hyva-hallintotapa-suositus#/page=1

Taloyhtiöissä hyvä hallintotapa on erityisen tärkeää ja tarvetta on eettisille ohjeille ja periaatteille, jotka täydentävät lakeja ja ohjaavat lakiminimiä parempaan toimintaan. Taloyhtiössä hallitus ja asunto-osakkeenomistajat ovat maallikoita, joille oma asunto on useimmiten elämän suurin sijoitus. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä toimivat osakkaiden asunto-omaisuudenhoitajina vastatessaan taloyhtiön hallinnosta ja toiminnasta.

Hyvään hallintotapaan kuuluu asunto-osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu, heidän oikeuksien suojeleminen ja osallistumiseen rohkaiseminen, taloyhtiön taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä johdon ohjaus- ja valvontatehtävät. Hyvä hallintotapasuositus täydentää lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja sekä lisää taloyhtiön hallinnon ennakoitavuutta ja avoimuutta.

Hyvä hallintotapasuositus on hyvä käsitellä taloyhtiön yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat vaikuttaa ja sitoutua sen sisältöön. Suosituksessa on omat kohtansa koskien taloyhtiön yhtiökokousta, hallitusta, isännöitsijää, riskienhallintaa, tilin- ja toiminnantarkastusta, strategiaa sekä osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä.

Tarkoituksena on selkiyttää ja konkretisoida lainsäädännön määräyksiä hyvän hallintotavan määrittelemisen avulla. Tämä tuo uutta suojaa taloyhtiöiden osakkaille. Hyvä hallintotapa on enemmän ja parempaa kuin lainsäädännön edellyttämä minimitaso eri toiminnoissa.