Asunto-osakeyhtiösovittelu ongelmatilanteiden ratkaisuun

Asunto-osakeyhtiösovittelu lyhyesti

AKHA ry on perustanut riidanratkaisulautakunnan, jonka jäseninä toimivat hallituksen valitsemat sovittelijat.

Tarkoitus

Riidanratkaisulautakunta on laatinut asuntoyhtiösovittelujärjestelmän, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä, sovitella ja ratkaista sisäiset ja ulkoiset asuntoyhtiöerimielisyydet. Järjestelmä mahdollistaa nopean, asiantuntevan ja taloudellisen ratkaisun saamisen erimielisyyteen. Asuntoyhtiösovittelu on vapaaehtoinen, mutta voi perustua myös osapuolten tekemään sopimukseen, urakka- tai palvelusopimukseen tai yhtiöjärjestyksen määräykseen.

Sovitteluratkaisu voi myös olla osaratkaisu laajassa erimielisyysasiassa tai auttaa eteenpäin sopimuksen voimassa ollessa.

Sovittelun tarkoituksena voi olla pilkkoa iso riita sellaisiin osiin, jotka voidaan erillisasioina ratkaista. Riidan rajaaminen ja yksilöinti on keskeistä sovittelussa ja hyödyllistä, mikäli sovittelu ei johda sovintosopimukseen.

Sovittelutoiminnassa hyödynnetään AKHAn asiantuntijoiden monipuolista asiantuntemusta kuten oikeudellista, hallinnollista, taloudellista ja teknistä asiantuntemusta.

Vaihtoehtoiset menettelyt

Asuntoyhtiösovittelu muodostuu seuraavista vaihtoehdoista:

• kirjallinen ratkaisusuositus, mikä tehdään annetun kirjallisen materiaalin perusteella
• suullinen sovittelu, jossa osapuolet asuntoyhtiösovittelijoiden (1-3) johdolla pyrkivät sovintoratkaisuun

Asuntoyhtiösovittelijat

Asuntoyhtiösovittelijoina toimivat AKHAn hallituksen hyväksymät asiantuntijat. Riidanratkaisulautakunta nimeää sovittelijat eri tapauksiin.

Sovintomenettelyasiassa ota yhteyttä AKHAn asiamieheen Keijo Kaivantoon.

Lue lisää sovintomenettelyn etenemisestä ja toimintamallista tästä: