Sami Salovaara on erotettu Akhan jäsenyydestä 2.4.2024 lukien

Sami Salovaara on erotettu Akhan jäsenyydestä 2.4.2024 lukien

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Sami Salovaara on antanut vääriä tietoja itsestään ja vahingoittanut yhdistyksen julkisuuskuvaa menettelyillään.

Yhdistyksen hallitus päätti 2.4.2024 yksimielisesti erottaa Sami Salovaaran, annettuaan hänelle tilaisuuden tulla kuulluksi, yhdistyksen hallitusammattilaisjäsenyydestä välittömästi ja poistaa hänen tietonsa yhdistyksen kotisivuilta.

Päätös julkistetaan yhdistyksen kotisivuilla, jäsentiedotteessa ja sosiaalisessa mediassa.