Akhan vuosikokouksen 9.3.2020 päätökset

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry:n kokous pidettiin Helsingissä 9.3.2020 Rakennustietosäätiön Rakennustieto-salissa ja kokoukseen osallistui 28 jäsentä.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi.
Vuosikokous päätti sääntömääräisustä asioista sekä yhdistyksen sääntöjen muutoksista. Keskeisimmät päätökset olivat seuraavat:

1.Yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi. Muut halituksen jäsenet valittiin uudelleen (Ben Grass, Kimmo Karvinen, Arto Krootila, Katja Pesonen, Reijo Savolainen, Juhani Siikala ja Helena Viiala). Ben Grass valittiin uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi.

  1. Yhdistyksen jäsenmaksut pidettiin ennallaan (hallitusasiantuntija 120 euroa, hallitusjäsen 65 euroa, yhteisöjäsen 200 euroa, kannatusjäsen 500 euroa ja jäsenten ilmoitus kotisivuilla 250 euroa).
  2. Tilinpäätös 2019, talousarvio ja toimintasunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin yksimielisesti

Yhdistyksen strategiasta 2020-25 käytiin vilkas keskustelu ja kokouksessa päätettiin jättää se pöydälle ja huomioida keskustelussa esiin tuodut asiat jatkovalmistelussa. Hallitus jatkovalmistelee yhdistyksen strategiaa ja se tuodaan uuteen käsittelyyn yhdistyksen kokoukseen.

Hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutoksiksi hyväksyttiin yksimielisesti. Keskeisiä muutoksia on kolme jäsenryhmää (hallitusammattilaiset, hallitusasiantuntijat ja hallitusjäsenet), liittymismaksun käyttöönotto, hallituksen erovuoroisuusjärjestely ja enimmäistoimikaudet peräkkäin, nimitysvaliokunnan käyttömahdollisuus, strategian säännönmukainen käsittely vuosikokouksessa.

Yhdistyksen uusitut säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun yhdistysrekisteri on ne hyväksynyt ja rekisteröinyt.