Akhan vuosikokouksen 18.5.2021 päätökset

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry:n kokous pidettiin Helsingissä 18.5.2021 etäkokouksen ja kokoukseen osallistui 22 jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi.

Vuosikokous päätti sääntömääräisistä asioista. Keskeisimmät päätökset olivat seuraavat:

  1. Yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi. Hallituksen jäseniksi valittiin äänestysten jälkeen sääntöjen mukainen maksimimäärä eli kahdeksan henkilöä: Atik Ali, Ben Grass, Timo Järvinen, Pasi Orava, Katja Pesonen, Eino Rantala, Reijo Savolainen ja Kaisu Terkki. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus arvotaan ensi vuoden vuosikokouksessa. Hallitus pitää erikseen järjestäytymiskokouksen.
  2. Yhdistyksen jäsenmaksut pidettiin ennallaan (hallitusammattilainen ja hallitusasiantuntija 120 euroa, hallitusjäsen 65 euroa, yhteisöjäsen 200 euroa, kannatusjäsen 500 euroa ja jäsenten ilmoitus kotisivuilla 250 euroa). Uusien sääntöjen mukainen 100 euron liittymismaksu päätettiin ottaa käyttöön hallitusammattilaisten ja hallitusasiantuntijoiden osalta. Liittymismaksu peritään jäsenyyttä haettaessa.
  3. Tilinpäätös 2020, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.
  4. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti yhdistykselle strategian vuosille 2021-2025.